PGB Ondersteunende / Activerende Begeleiding “Het ontwikkelen of versterken van sociale en praktische vaardigheden met als doel dat het makkelijker functioneren in de maatschappij dan wel het accepteren van de eigen psychosociale problematiek. Alsmede het voorkomen van verslechtering van de vaardigheden.”
Mogelijke werkvelden: Zelfredzaamheid / Zelfvertrouwen Sociale interactie ASS / AD(H)D Hoogbegaafdheid Communicatieve vaardigheden / Assertiviteit Faalangst training Zelf-bewust-wording / omgevingsbewustwording Zelfstandigheidstraining Individuele begeleiding Vraagbaak voor de ouders
Grenzen stellen xxx Creativiteitsontwikkeling Aanbrengen structuur Dagindeling/planning Keuzes maken / Beslissingen nemen Advisering hobby’s/beroepskeuze's Ouder-/gezinscoaching Functioneren in musea/openbaar vervoer/sport faciliteit Kennismaking diverse sport-takken Sparring partner / psychische ondersteuning
MOBIELE SITE NOG NIET IN GEBRUIK
© SeeIQ 2009
PGB Ondersteunende / Activerende Begeleiding “Het ontwikkelen of versterken van sociale en praktische vaardigheden met als doel dat het makkelijker functioneren in de maatschappij dan wel het accepteren van de eigen psychosociale problematiek. Alsmede het voorkomen van verslechtering van de vaardigheden.”
Mogelijke werkvelden: Zelfredzaamheid / Zelfvertrouwen Sociale interactie ASS / AD(H)D Hoogbegaafdheid Communicatieve vaardigheden / Assertiviteit Faalangst training Zelf-bewust-wording / omgevingsbewustwording Zelfstandigheidstraining Individuele begeleiding Vraagbaak voor de ouders
Grenzen stellen Creativiteitsontwikkeling Aanbrengen structuur Dagindeling/planning Keuzes maken / Beslissingen nemen Advisering hobby’s/beroepskeuze's Ouder-/gezinscoaching Functioneren in musea/openbaar vervoer/sport faciliteit Kennismaking diverse sport-takken Sparring partner / psychische ondersteuning